Skip to main content

Quản lý đầu tư tại chỗ: Xác định các vấn đề về lao động

Giới thiệu về khóa học

Các đầu mối liên hệ đầu tiên cho khách hàng của ngân hàng và người được đầu tư thường là các chuyên gia đầu tư như nhà quản lý đầu tư, quản lý khách hàng quan trọng hoặc quản lý quan hệ khách hàng. Họ thường xuyên đến thăm khách hàng để thảo luận về các vấn đề tài chính, kỹ thuật hoặc pháp lý. Đồng thời, các tổ chức tài chính ngày càng có nhiều yêu cầu xã hội đối với khách hàng, điều này là một phần của quá trình thẩm định và cũng phải được thảo luận thỏa đáng với khách hàng.

Khóa học này nêu lý do tại sao các vấn đề lao động ngày càng quan trọng đối với các công ty cũng như các tổ chức tài chính (trường hợp kinh doanh). Khóa học trình bày chi tiết về các tiêu chuẩn lao động quan trọng, bao gồm tất cả các khía cạnh được nêu trong TCHĐ 2 TCTCQT. Hơn nữa, khóa học giải thích các yêu cầu chính từ TCHĐ TCTCQT cũng như các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản tại Nơi làm việc.

Sau đó, khóa học thảo luận về những điều mà những người không chuyên về các vấn đề lao động có thể tìm kiếm khi mời khách hàng đến thăm một công ty dệt may. Thông thường, trực giác cũng như một số câu hỏi và thực tiễn là chìa khóa cho các đợt khảo sát này.

Đặc biệt, khóa học xem xét tất cả các khía cạnh của việc xác định các rủi ro lao động chính, khách hàng có thể quản lý các khía cạnh liên quan và xác định liệu điều này có thực sự được thực hiện hay không. Khóa học giải thích một cách có hệ thống cách chuẩn bị cho chuyến khảo sát hiện trường và những điều cần chú ý khi đến hiện trường, đồng thời đưa ra nhiều nghiên cứu điển hình để học hỏi.

Do mức độ phức tạp của các vấn đề lao động, khóa học này dài hơn một chút so với các khóa học khác trên nền tảng E-Learning này (3-4 giờ).

Nhóm mục tiêu

Nhân viên của phòng quản trị rủi ro tín dụng, điều phối viên MT&XH của ngân hàng, quản lý đầu tư, quản lý khách hàng quan trọng, quản lý quan hệ khách hàng của các tổ chức tài chính và Quỹ đầu tư Tư nhân

Enroll